Sự kiện

cover
18/06/2019
Tuần lễ khám, tư vấn miễn phí cho bệnh nhân bạch biến

Bệnh viện Da liễu Trung ương đã tổ chức chương trình miễn phí công khám và tư vấn cho các bệnh nhân bạch biến trên cả nước

Chi tiết