Offline Nhóm tại Hà Nội – Lần 1

Tổ chức sự kiện offline họp mặt nhóm lần thứ nhất tại thủ đô Hà Nội. Ngày 22/6/2019.

Read More